Domácí úkoly

Domácí úkol 7.12. – učebnice str: 51, cv: 4a) Test 7.12. – diktát, pravopis vyjmenovaných slov

Domácí úkol 1.12. – učebnice str: 51, cv: 1 Test 1.12. – slovesný vid

Domácí úkol 24.11.  – učebnice str: 46, cv: 16 Test 24.11. – Slovesný rod a vid

Domácí úkol 17.11. – není Test 17.11. – není

Domácí úkol 10. 11. – učebnice str: 44 cv: 4 a) Test 10. 11. – zájmena a číslovky

Domácí úkol 3.11.  – učebnice str: 39 cv: 3 Test 3.11. – přídavná jména

Domácí úkol 27.10. – není TEST 27.10.  – není

Domácí úkol 20.10. – učebnice str: 37 cv: 2a) Test 20.10. – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

Domácí úkol 13.10. – učebnice str: 34 cv: 12 a) Test 13.10. – podstatná jména RECITACE

Domácí úkol 5.10. – učebnice str: 33 cv: 9a) Test 5.10. – slovní druhy Recitace 3.10.

  • Domácí úkol 29.9. – učebnice str: 33 cv: 8 (7 řádků), RECITACE 26.9.
  • Test 29.9. – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen
  • Domácí úkol 22.9. – učebnice str: 32 cv: 4
  • Test 22.9. – synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, rčení, přísloví
  1. Domácí úkol 15.9. – učebnice str: 23 cv: 4
  2. Test 15.9. – obohacování slovní zásoby, slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova