Probírané učivo

4.12. – 8.12.

 1. Mluvnice – neohebné slovní druhy – příslovce (pravopis, odvozování, stupňování, příslovečné spřežky), předložky (vlastní a nevlastní, předložka kromě a mimo)
 2. Literatura – impresionismus, symbolismus, dekadence, Viktor Dyk – Krysař
 3. Sloh – Popis – práce na dané téma samostatná práce
 4. Domácí úkol – učebnice str: 51, cv: 4a)
 5. Test – diktát, pravopis vyjmenovaných slov

27.11. – 1.12.

 1. Mluvnice – slovesný vid, třída a vzor
 2. Literatura – dílna čtení
 3. Sloh – Popis – práce na dané téma
 4. Domácí úkol – učebnice str: 51, cv: 1
 5. Test – slovesný vid

20.11. – 24.11.

 1. Mluvnice – slovesný vid, třída a vzor
 2. Literatura – Naturalismus, Gustave Flaubert – Paní Bovaryová – práce s textem
 3. Sloh – Popis – druhy popisu – prostý, odborný, umělecký
 4. Domácí úkol – učebnice str: 46, cv: 16
 5. Test – Slovesný rod a vid

13.10. – 17.11.

 1. Mluvnice – slovesný rod, opakování shody podmětu s přísudkem
 2. Literatura – Naturalismus, Emil Zola – Zabiják, práce s textem
 3. Sloh – slohové útvary
 4. Domácí úkol – není
 5. Test – není

6.10. – 10.11.

 1. Mluvnice – slovesa – osoba, číslo, čas, způsob, rod, opakování shody podmětu s přísudkem
 2. Literatura – Guy de Maupassant – Kulička, povídka – 2. část četby – úkoly
 3. Sloh – slohová práce – dokončení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 44 cv: 4 a)
 5. Test – zájmena a číslovky

30.10. – 3.11.

 1. Mluvnice – zájmena – vyhledávání, skloňování, určování druhů, psaní i-í (naši), pravopis
 2. Literatura – Guy de Maupassant – Kulička, povídka – obsah, motiv, hlavní postava
 3. Sloh – slohová práce
 4. Domácí úkol – učebnice str: 39 cv: 3
 5. Test – přídavná jména

23.10. – 27.10.

 1. Mluvnice – zájmena – vyhledávání, skloňování, určování druhů
 2. Literatura – Edgar Allan Poe – báseň Havran – rozbor básně, poslech – pokračování
 3. Sloh – podzimní prázdniny
 4. Domácí úkol – není
 5. Test – není

16.10. – 20.10.

 1. Mluvnice – přídavná jména – mluvnické kategorie, odvozování přídavných jmen, stupňování, pravopis
 2. Literatura – Edgar Allan Poe – báseň Havran – rozbor básně, poslech
 3. Sloh – příprava slohové práce – úvaha
 4. Domácí úkol – učebnice str: 37 cv: 2a)
 5. Test – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

9.10. – 13.10.

 1. Mluvnice – vyhledávání chyb, rychlostní testy na opakování podstatných jmen, přídavná jména – mluvnické kategorie
 2. Literatura – František Gellner – Radosti života
 3. Sloh – divadelní představení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 34 cv: 12 a)
 5. Test – podstatná jména

2.10. – 6.10.

 1. Mluvnice – slovní druhy, podstatná jména – pomnožná hromadná, látková, odchylky ve skloňování, pravopis- dokončení, procvičování slovních druhů
 2. Literatura – přednáška
 3. Sloh – úvaha – úvaha na dané téma, společné hodnocení – pokračování
 4. Domácí úkol – učebnice str: 33 cv: 9a)
 5. Test – slovní druhy

25.9. – 29.9.

 1. Mluvnice – slovní druhy, podstatná jména – mluvnické kategorie, pomnožná hromadná, látkková, odchylky ve skloňování, pravopis
 2. Literatura – Prokletí básníci – Rimbaud, Verlaine – Květy zla, recitace
 3. Sloh – úvaha – úvaha na dané téma, společné hodnocení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 33 cv: 8 (7 řádků)
 5. Test – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen

18.9. – 22.9.

 1. Mluvnice – archaismy, historismy, neologismy, sousloví, rčení, přísloví
 2. Literatura – F. Villon – tvorba, báseň Zpověď – oxymorón
 3. Sloh – úvaha – myšlenková mapa
 4. Domácí úkol – učebnice str: 32 cv: 4
 5. Test – synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, rčení, přísloví

11.9. – 15.9.

 1. Mluvnice – obohacování slovní zásoby, stavba slova, slovotvorný rozbor, slova jednoznačná, mnohoznačná (metafora metonymie), synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy
 2. Literatura – rozdělení literatury, Moderna – prokletí básníci
 3. Sloh – asociativní cvičení, volné psaní
 4. Domácí úkol – učebnice str: 23 cv: 4
 5. Test – obohacování slovní zásoby, slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova