Domácí úkoly

Domácí úkol 22.2.  – učebnice str: 81 cv: 9 – souvětí očísluj a urči druh vedlejší věty Test 22.2. – druhy vedlejších vět.

Domácí úkol 8.2. – učebnice str: 80 cv: 7 – souvětí očísluj a urči druh vedlejší věty Test 8.2. – druhy přívlastku, věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

Domácí úkol 1.2. – není Test 1.2. – není

Domácí úkol 25.1. – není Test 25.1. – není

Domácí úkol 18.1. – učebnice str: 55 cv: 7 Test 18.1. – čtvrtletní práce – psaní velkých písmen, větné členy, neohebné slovní druhy

Domácí úkol 12.1. – učebnice str: 54 cv: 2 Test 12.1. – větné členy včetně doplňku

Domácí úkol 4.1. – učebnice str: 54 cv:1 Test 4.1. – neohebné slovní druhy

Domácí úkol 21.12. – není Test 21.12. – není

Domácí úkol 14.12. – učebnice str: 51, cv: 4b,c) Test 14.12. – neohebné slovní druhy

Domácí úkol  8.12. – učebnice str: 51, cv: 4a) Test 8.12. – diktát, pravopis vyjmenovaných slov

Domácí úkol 30.11. – učebnice str: 51, cv: 1 Test 30.11. – slovesný vid

Domácí úkol 23.11.  – učebnice str: 46, cv: 16 Test 23.11. – Slovesný rod a vid

Domácí úkol 16.11. – není Test 16.11. – není

Domácí úkol 9. 11. – učebnice str: 44 cv: 4 a) Test 9. 11. – zájmena a číslovky

Domácí úkol 2.11.  – učebnice str: 39 cv: 3 Test 2.11. – přídavná jména

Domácí úkol 26.10. – není TEST 26.10.  – není

Domácí úkol 19.10. – učebnice str: 37 cv: 2a) Test 19.10. – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

Domácí úkol 12.10. – učebnice str: 34 cv: 12 a) Test 12.10. – podstatná jména RECITACE

Domácí úkol 5.10. – učebnice str: 33 cv: 9a) Test 5.10. – slovní druhy

  • Domácí úk ol 27.9. ZMĚNA!!!!!– učebnice str: 33 cv: 8 (7 řádků), RECITACE 26.9.
  • Test 27.9. ZMĚNA!!!!– doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen
  • Domácí úkol 21.9. – učebnice str: 32 cv: 4
  • Test 21.9. – synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, rčení, přísloví
  1. Domácí úkol 14.9. – učebnice str: 23 cv: 4
  2. Test 14.9. – obohacování slovní zásoby, slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova