Probírané učivo

27.5. – 31.5.

 1. Mluvnice – Zájmena – druhy, skloňování
 2. Literatura – Dílna čtení
 3. Sloh – slohová práce
 4. Domácí úkol – učebnice str: 78 cv: 5
 5. TEST – čtvrtletní práce – slovní druhy, podstatná jména (rod, číslo, pád, vzor, skloňování – odchylky ve skloňování, abstraktní, konkrétní, pomnožná, hromadná, látková, pravopis), přídavná jména (pravopis, druhy, stupňování, odvozování), zájmena (vyhledávání, skloňování, druhy)

20.5. – 24.5.

 1. Mluvnice – Přídavná jména – druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací), stupňování, odvozování, pravopis dokončení, procvičování
 2. Literatura – Dílna čtení
 3. Sloh – subjektivně zabarvení popis – Cesta lesem
 4. Domácí úkol – učebnice str: 76 cv: 5
 5. TEST – vše o přídavných jménech

13.5. – 17.5.

 1. Mluvnice – Přídavná jména – druh (tvrdá, měkká, přivlastňovací), stupňování, odvozování, pravopis
 2. Literatura – Dílna čtení
 3. Sloh – subjektivně zabarvení popis – Moje oblíbené místo
 4. Domácí úkol – učebnice str: 76 cv: 3 b), c)
 5. TEST – 15.5. – vše o podstatných jménech

6.5. – 10.5.

 1. Mluvnice – CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ – podstatná jména – dokončení
 2. Literatura – Dílna čtení
 3. Sloh – subjektivně zabarvení popis – Moje oblíbené místo
 4. Domácí úkol – učebnice str: 74 cv: 3
 5. TEST – bude až ve středu 15.5. – vše o podstatných jménech

29.4. – 3.5.

 1. Mluvnice – CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ – podstatná jména celkové opakování (rod, číslo, pád, vzor, pomnožná, hromadná, látková, abstraktní, konkrétní, odchylky ve skloňování – skloňování – ruce, nohy, ramena, kolena, oči uši, prsa),
 2. Literatura – Dílna čtení
 3. Sloh – subjektivně zabarvení popis – Pohled z okna mého pokoje
 4. Domácí úkol – procvičujte pravopis podstatných jmen
 5. TEST – nebude

22.4. – 26.4.

 1. Mluvnice – podstatná jména celkové opakování (rod, číslo, pád, vzor, pomnožná, hromadná, látková, abstraktní, konkrétní, odchylky ve skloňování – skloňování – ruce, nohy, ramena, kolena, oči uši, prsa), pravopis podstatných jmen a přídavných jmen
 2. Literatura – Božena Němcová – povídky (Divá Bára, Karla, V zámku a podzámčí)- pokračování
 3. Sloh – epiteton, personifikace, přirovnání, metafora – procvičování
 4. Domácí úkol – učenice str: 75 cv: 8 b)
 5. TEST – slovní druhy

15.4. – 19.4.

 1. Mluvnice – slovní druhy – podstatná jména celkové opakování (rod, číslo, pád, vzor, pomnožná, hromadná, látková, abstraktní, konkrétní, odchylky ve skloňování – skloňování – ruce, nohy, ramena, kolena, oči uši, prsa)
 2. Literatura – Božena Němcová – povídky (Divá Bára, Karla, V zámku a podzámčí)
 3. Sloh – epiteton, personifikace, přirovnání, metafora – procvičování
 4. Domácí úkol – učenice str: 75 cv: 8 a)
 5. TEST – nebude

8.4. – 12.4.

 1. Mluvnice – psaní velkých písmen – procvičování, opakování na čtvrtletní práci, grafy souvětí, druhy vět vedlejších, čárka v souvětí
 2. Literatura – Božena Němcová – život
 3. Sloh – epiteton, personifikace, přirovnání, metafora – procvičování
 4. Domácí úkol – učenice str: 66 cv: 9
 5. TEST – čtvrtletní práce – grafy souvětí, druh vedlejších vět, poměr mezi větami hlavními, čárka v souvětí, velká písmena

1.4. – 5.4.

 1. Mluvnice – psaní velkých písmen – názvy významných dní, svátků, institucí
 2. Literatura – Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie – rým, sloka, verš
 3. Sloh – bude literatura
 4. Domácí úkol – učenice str: 66 cv: 8b)
 5. TEST – diktát – velká písmena

25.3. – 29.3.

 1. Mluvnice – psaní velkých písmen – procvičování
 2. Literatura – Karel Havlíček Borovský – Král Lávra
 3. Sloh – velikonoční prázdniny
 4. Domácí úkol – není
 5. TEST – není

18.3. – 22.3.

 1. Mluvnice – psaní velkých písmen, opakování vět J+D+VE
 2. Literatura – Karel Havlíček Borovský – život, test Máj
 3. Sloh – subjektivně zabarvený popis – epiteton, personifikace – pokračování
 4. Domácí úkol – učebnice str: 66 cv: 8 a) – přepiš do sešitu
 5. TEST – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

11.3. – 15.3.

 1. Mluvnice – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
 2. Literatura – báseň Máj – film dokončení, Karel Havlíček Borovský – život
 3. Sloh – subjektivně zabarvený popis – epiteton, personifikace
 4. Domácí úkol – učebnice str: 42 cv: 7 a) – prvních pět souvětí přepiš do sešitu, doplň čárky a vytvoř grafy
 5. TEST – grafy souvětí s určením poměru mezi větami hlavními

4.3. – 8.3.

 1. Mluvnice – pravopis předpon s-, z-, vz-, interpunkce v souvětí
 2. Literatura – báseň Máj – film, recitace
 3. Sloh – bude literatura
 4. Domácí úkol – učebnice str: 30 cv: 5 a) – celé cvičení přepiš do sešitu a doplň čárky
 5. TEST – předpony s-, z-, vz-

26.2. – 1.3.

 1. Mluvnice – grafy souvětí, pravopis předpon s-, z-, vz-
 2. Literatura – báseň Máj – film, recitace
 3. Sloh – subjektivně zabarvený popis – personifikace, epiteton
 4. Domácí úkol – učebnice str: 30 cv: 3 a) – věty očísluj a urči pouze poměr mezi větami hlavními – dokončení z minulého týdne
 5. TEST – poměr mezi větami hlavními

19.2. – 23.2.

 1. Mluvnice – poměr mezi větami hlavními, shoda několikanásobného podmětu a přísudku
 2. Literatura – báseň Máj – děj, 1. – 4. věta, recitace
 3. Sloh – subjektivně zabarvený popis – líčení, základní pravidla
 4. Domácí úkol – učebnice str: 30 cv: 3 a) – věty očísluj a urči pouze poměr mezi větami hlavními
 5. TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu s přísudkem

12.2. – 16.2. JARNÍ PRÁZDNINY

5.2. – 9.2.

 1. Mluvnice – grafy souvětí, shoda podmětu a přísudku – procvičování
 2. Literatura – báseň Máj – poslech, rozbor básně, recitace
 3. Sloh – exkurze
 4. Domácí úkol – učebnice str: 24 cv: 15 – vytvoř graf souvětí (posledních pět), souvětí neopisuj, pouze očísluj, urči i druh vět vedlejších
 5. TEST – grafy souvětí

29.1. – 2.2.

 1. Mluvnice – grafy souvětí, shoda podmětu a přísudkku
 2. Literatura – báseň Máj – poslech, rozbor básně (1. a 2. věta)
 3. Sloh – referát – pokračování II.
 4. Domácí úkol – učebnice str: 24 cv: 15 – vytvoř graf prvních pěti souvětí, souvětí neopisuj, pouze očísluj, urči i druh vět vedlejších
 5. TEST – není

22.1. – 26.1.

 1. Mluvnice – vedlejší věty procvičování, grafy souvětí, pravopis zdvojených souhlásek
 2. Literatura – Romantismus – báseň Máj
 3. Sloh – referát – osnova, základní pravidla – pokračování
 4. Domácí úkol – učebnice str: 23 cv: 11 – věty neopisuj, pouze očísluj (je jich 18) a urči jejich druh
 5. TEST – Vv bez taháku

15.1. – 19.1.

 1. Mluvnice – vedlejší věty procvičování, jednoduché grafy souvětí, opakování na čtvrtletní práci
 2. Literatura – Romantismus – Karel Hynek Mácha – život
 3. Sloh – referát – osnova, základní pravidla
 4. Domácí úkol – učebnice str: 22 cv: 7 – věty neopisuj, pouze očísluj (je jich 18) a urči jejich druh
 5. TEST – čtvrtletní práce – souvětí, počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, graf souvětí, druhy vedlejších vět, pravopis – mně-mě, bje-bě, vje-vě, pě

8.1. – 12.1.

 1. Mluvnice – vedlejší věta příčinná a podmínková, účelová a přípustková
 2. Literatura – Národní obrození – Jungmann, Palacký
 3. Sloh – výklad prezentace skupin
 4. Domácí úkol – učebnice str: 23 cv: 12 – věty opiš
 5. TEST – vedlejší věta podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková a příslovečné – časová, místní, způsobová, měrová

1.1. – 5.1.

 1. Mluvnice – vedlejší věta příslovečná časová, způsobová a místní – procvičování, vedlejší věta příčinná a podmínková
 2. Literatura – neproběhne
 3. Sloh – výtah a výpisky pokračování
 4. Domácí úkol – procvičování pravopisu mně/mě
 5. TEST – není

18.12. – 22.12.

 1. Mluvnice – vedlejší věta příslovečná časová, způsobová a místní – procvičování
 2. Literatura – vánoční příběhy a tradice
 3. Sloh – Vánoce ve třídě
 4. Domácí úkol – není
 5. TEST – není

11.12. – 15.12.

 1. Mluvnice – vedlejší věta příslovečná časová, způsobová a místní
 2. Literatura – Druhy románu – Rozum c cit – Jane Austen
 3. Sloh – výtah, výpisky
 4. Domácí úkol – učebnice str: 65 cv: 2a)
 5. TEST – vedlejší věty – podmětná, předmětná, přísudková a přívlastková

4.12. – 8.12.

 1. Mluvnice – vedlejší věta přívlastková, procvičování pravopisu přídavných jmen
 2. Literatura – bude mluvnice
 3. Sloh – volné psaní – pointa
 4. Domácí úkol – učebnice str: 76 cv: 3 b) a c)
 5. TEST – doplňovací cvičení na přídavná jména

27.11. – 1.12.

 1. Mluvnice – vedlejší věta přísudková a přívlastková
 2. Literatura – ředitelské volno
 3. Sloh – slohová práce – dokončení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 76 cv: 3a)
 5. TEST – nebude

20.11. – 24.11.

 1. Mluvnice – vedlejší věta podmětná a předmětná, grafy souvětí – procvičování, vedlejší věta přísudková
 2. Literatura – Román – druhy románů, práce s textem
 3. Sloh – slohová práce – dokončení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 75 cv: 8b)
 5. TEST – grafy souvětí

13.10. – 17.11.

 1. Mluvnice – vedlejší věta podmětná a předmětná, procvičujeme grafy souvětí
 2. Literatura – Mollier – drama Lakomec
 3. Sloh – slohová práce
 4. Domácí úkol – učebnice str: 75 cv: 8a)
 5. TEST – nebude

6.10. – 10.11.

 1. Mluvnice – grafy souvětí, opakujeme pravopis podstatných jmen – vzory, vedlejší věta podmětná a předmětná
 2. Literatura – Drama – W. Shakespeare – Romeo a Julie
 3. Sloh – slohová práce
 4. Domácí úkol – grafy souvětí PS (1. díl) – str: 23 cv: 7 – věty neopisuj, grafy napiš do domácího sešitu a očísluj podle vět.
 5. TEST – čtvrtletní práce – větné členy (PO, PŘ, PKS,PKN, PT, PUM, PUČ, PUZ), druhy přísudku (slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný), souvětí (počet vět, věta hlavní a vedlejší), doplňovací cvičení (pravopis podstatných jmen)

30.10. – 3.11.

 1. Mluvnice – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, grafy souvětí, opakujeme pravopis podstatných jmen – vzory
 2. Literatura – Drama – divadelní terminologie, světová dramata
 3. Sloh – výběr literární postavy k popisu
 4. Domácí úkol – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, pracovní list dostanete ve škole
 5. TEST – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

23.10. – 27.10.

 1. Mluvnice – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší – procvičování
 2. Literatura – Rýmy – píšeme vlastní básničku
 3. Sloh – podzimní prázdniny
 4. Domácí úkol – není
 5. TEST – není

16.10. – 20.10.

 1. Mluvnice – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší
 2. Literatura – Divadlo – tragédie, komedie – W. Shakespeare
 3. Sloh – charakteristika literární postavy – příprava slohové ráce
 4. Domácí úkol – učebnice str: 18 cv: 6 – očísluj věty a napiš, zda se jedná o větu jednoduchou (1 věta) nebo souvětí a spočítej počet vět. Věty neopisuj.
 5. TEST – vyhledávání chyb (vyjmenovaná slova)

9.10. – 13.10.

 1. Mluvnice – druhy přísudku (slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný) – procvičování
 2. Literatura – čtenářská dílna
 3. Sloh – charakteristika literární postavy – výběr postav
 4. Domácí úkol – učebnice str: 1 cv: 1 – očísluj věty, vypiš přísudky a urči jejich druh
 5. TEST – vyhledávání a určování druhu přísudku

2.10. – 6.10.

 1. Mluvnice – větné členy – doplněk – procvičování, přísudek slovesný složený (fázová a způsobová slovesa)
 2. Literatura – kramářské písně – učebnice str: 6-9 – dokončení
 3. Sloh – charakteristika vnější a vnitřní – příklady, popis kamaráda
 4. Domácí úkol – učebnice str: 65 cv: 1a), b)
 5. TEST – diktát vyjmenovaná slova

25.9. – 29.9.

 1. Mluvnice – větné členy – doplněk, přísudek slovesný složený (fázová a způsobová slovesa)
 2. Literatura – ústní lidová slovesnost, nářečí, kramářské písně – učebnice str: 6-9 – dokončení
 3. Sloh – charakteristika vnější a vnitřní
 4. Domácí úkol – větné členy z pracovního listu
 5. TEST – určování větných členů

18.9. – 22.9.

KRUH – ZÁSEKA

11.9. – 15.9.

 1. Mluvnice – větné členy – PO, PŘ (druhy), PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, shoda podmětu s přísudkem
 2. Literatura – ústní lidová slovesnost, nářečí, kramářské písně – učebnice str: 6-9
 3. Sloh – asociativní cvičení, volné psaní
 4. Domácí úkol – učebnice str: 11 cv:4 (věty očíslujte a vypište jen podmět a přísudek, (NEDĚLEJTE větu č. 4, 9, 11)
 5. TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku.