Probírané učivo

4.12. – 8.12.

 1. Mluvnice – vedlejší věta přívlastková, procvičování pravopisu přídavných jmen
 2. Literatura – bude mluvnice
 3. Sloh – volné psaní – pointa
 4. Domácí úkol – učebnice str: 76 cv: 3 b) a c)
 5. TEST – doplňovací cvičení na přídavná jména

27.11. – 1.12.

 1. Mluvnice – vedlejší věta přísudková a přívlastková
 2. Literatura – ředitelské volno
 3. Sloh – slohová práce – dokončení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 76 cv: 3a)
 5. TEST – nebude

20.11. – 24.11.

 1. Mluvnice – vedlejší věta podmětná a předmětná, grafy souvětí – procvičování, vedlejší věta přísudková
 2. Literatura – Román – druhy románů, práce s textem
 3. Sloh – slohová práce – dokončení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 75 cv: 8b)
 5. TEST – grafy souvětí

13.10. – 17.11.

 1. Mluvnice – vedlejší věta podmětná a předmětná, procvičujeme grafy souvětí
 2. Literatura – Mollier – drama Lakomec
 3. Sloh – slohová práce
 4. Domácí úkol – učebnice str: 75 cv: 8a)
 5. TEST – nebude

6.10. – 10.11.

 1. Mluvnice – grafy souvětí, opakujeme pravopis podstatných jmen – vzory, vedlejší věta podmětná a předmětná
 2. Literatura – Drama – W. Shakespeare – Romeo a Julie
 3. Sloh – slohová práce
 4. Domácí úkol – grafy souvětí PS (1. díl) – str: 23 cv: 7 – věty neopisuj, grafy napiš do domácího sešitu a očísluj podle vět.
 5. TEST – čtvrtletní práce – větné členy (PO, PŘ, PKS,PKN, PT, PUM, PUČ, PUZ), druhy přísudku (slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný), souvětí (počet vět, věta hlavní a vedlejší), doplňovací cvičení (pravopis podstatných jmen)

30.10. – 3.11.

 1. Mluvnice – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, grafy souvětí, opakujeme pravopis podstatných jmen – vzory
 2. Literatura – Drama – divadelní terminologie, světová dramata
 3. Sloh – výběr literární postavy k popisu
 4. Domácí úkol – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, pracovní list dostanete ve škole
 5. TEST – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

23.10. – 27.10.

 1. Mluvnice – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší – procvičování
 2. Literatura – Rýmy – píšeme vlastní básničku
 3. Sloh – podzimní prázdniny
 4. Domácí úkol – není
 5. TEST – není

16.10. – 20.10.

 1. Mluvnice – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší
 2. Literatura – Divadlo – tragédie, komedie – W. Shakespeare
 3. Sloh – charakteristika literární postavy – příprava slohové ráce
 4. Domácí úkol – učebnice str: 18 cv: 6 – očísluj věty a napiš, zda se jedná o větu jednoduchou (1 věta) nebo souvětí a spočítej počet vět. Věty neopisuj.
 5. TEST – vyhledávání chyb (vyjmenovaná slova)

9.10. – 13.10.

 1. Mluvnice – druhy přísudku (slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný) – procvičování
 2. Literatura – čtenářská dílna
 3. Sloh – charakteristika literární postavy – výběr postav
 4. Domácí úkol – učebnice str: 1 cv: 1 – očísluj věty, vypiš přísudky a urči jejich druh
 5. TEST – vyhledávání a určování druhu přísudku

2.10. – 6.10.

 1. Mluvnice – větné členy – doplněk – procvičování, přísudek slovesný složený (fázová a způsobová slovesa)
 2. Literatura – kramářské písně – učebnice str: 6-9 – dokončení
 3. Sloh – charakteristika vnější a vnitřní – příklady, popis kamaráda
 4. Domácí úkol – učebnice str: 65 cv: 1a), b)
 5. TEST – diktát vyjmenovaná slova

25.9. – 29.9.

 1. Mluvnice – větné členy – doplněk, přísudek slovesný složený (fázová a způsobová slovesa)
 2. Literatura – ústní lidová slovesnost, nářečí, kramářské písně – učebnice str: 6-9 – dokončení
 3. Sloh – charakteristika vnější a vnitřní
 4. Domácí úkol – větné členy z pracovního listu
 5. TEST – určování větných členů

18.9. – 22.9.

KRUH – ZÁSEKA

11.9. – 15.9.

 1. Mluvnice – větné členy – PO, PŘ (druhy), PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, shoda podmětu s přísudkem
 2. Literatura – ústní lidová slovesnost, nářečí, kramářské písně – učebnice str: 6-9
 3. Sloh – asociativní cvičení, volné psaní
 4. Domácí úkol – učebnice str: 11 cv:4 (věty očíslujte a vypište jen podmět a přísudek, (NEDĚLEJTE větu č. 4, 9, 11)
 5. TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku.