Domácí úkoly

Domácí úkol 19.4. – učenice str: 75 cv: 8 a) TEST 19.4. – není

Domácí úkol 12.4.  – učenice str: 66 cv: 9 TEST 12.4. – čtvrtletní práce – grafy souvětí, druh vedlejších vět, poměr mezi větami hlavními, čárka v souvětí, velká písmena

Domácí úkol 5.4. – učenice str: 66 cv: 8b) TEST 5.4. – diktát – velká písmena

Domácí úkol 29.3. – není TEST 29.3.  – není

TEST – MÁJ 18.3. Domácí úkol 22.3.  – učebnice str: 66 cv: 8 a) – přepiš do sešitu TEST 22.3. – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent

Domácí úkol 15.3.  – učebnice str: 42 cv: 7 a) – prvních pět souvětí přepiš do sešitu, doplň čárky a vytvoř grafy TEST 15.3.  – grafy souvětí s určením poměru mezi větami hlavními

Domácí úkol 8.3. – učebnice str: 30 cv: 5 a) – celé cvičení přepiš do sešitu a doplň čárky TEST 8.3. – předpony s-, z-, vz-

Domácí úkol 1.3. – učebnice str: 30 cv: 3 a) – věty očísluj a urči pouze poměr mezi větami hlavními – dokončení z minulého týdne TEST 1.3. – poměr mezi větami hlavními

Domácí úkol 23.2.  – učebnice str: 30 cv: 3 a) – věty očísluj a urči pouze poměr mezi větami hlavními TEST 23.2. – doplňovací cvičení – shoda podmětu s přísudkem !!!!!!! RECITACE – 19.2.

Domácí úkol 9.2.  – učebnice str: 24 cv: 15 – vytvoř graf souvětí (posledních pět), souvětí neopisuj, pouze očísluj, urči i druh vět vedlejších TEST 9.2.  – grafy souvětí

Domácí úkol 1.2. – učebnice str: 24 cv: 15 – vytvoř graf prvních pěti souvětí, souvětí neopisuj, pouze očísluj, urči i druh vět vedlejších TEST 2.2. – není

Domácí úkol 26.1. – učebnice str: 23 cv: 11 – věty neopisuj, pouze očísluj (je jich 18) a urči jejich druh TEST 26.1. – druhy vedlejších vět – bez taháku (známka bude na druhé pololetí)

Domácí úkol 19.1. – učebnice str: 22 cv: 7 – věty neopisuj, pouze očísluj (je jich 18) a urči jejich druh TEST 19.1.  – čtvrtletní práce – souvětí, počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, graf souvětí, druhy vedlejších vět, pravopis – mně-mě, bje-bě, vje-vě, pě

Domácí úkol 12.1. – učebnice str: 23 cv: 12 – věty opiš TEST 12.1.  – vedlejší věta podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková a příslovečné – časová, místní, způsobová, měrová

Domácí úkol 5.1.  – procvičování pravopisu mně/mě TEST 5.1. – není

Domácí úkol 22.12. – není TEST 22.12. – není

Domácí úkol 15.12. – učebnice str: 65 cv: 2a) TEST 15.12. – vedlejší věty – podmětná, předmětná, přísudková a přívlastková

Domácí úkol 8.12. – učebnice str: 76 cv: 3 b) a c) TEST 8.12. – doplňovací cvičení na přídavná jména

Domácí úkol 1.12. – učebnice str: 76 cv: 3a) TEST 1.12. – nebude

Domácí úkol 24.11.  – učebnice str: 75 cv: 8b) TEST 24.11. – grafy souvětí

Domácí úkol 16.11.  – učebnice str: 75 cv: 8a) TEST – nebude

Domácí úkol 10.11. – grafy souvětí PS (1. díl) – str: 23 cv: 7 – věty neopisuj, grafy napiš do domácího sešitu a očísluj podle vět. TEST 10.11.  – čtvrtletní práce – větné členy (PO, PŘ, PKS,PKN, PT, PUM, PUČ, PUZ), druhy přísudku (slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný), souvětí (počet vět, věta hlavní a vedlejší), doplňovací cvičení (pravopis podstatných jmen)

Domácí úkol 3.11. – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, pracovní list dostanete ve škole TEST 3.11. – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

Domácí úkol 27.10. – není TEST 27.10.  – není

Domácí úkol 20.10. – učebnice str: 18 cv: 6 – očísluj věty a napiš, zda se jedná o větu jednoduchou (1 věta) nebo souvětí a spočítej počet vět. Věty neopisuj. TEST 20.10. – vyhledávání chyb (vyjmenovaná slova)

Domácí úkol 13.10. – učebnice str: 14 cv: 1 – očísluj věty, vypiš přísudky a urči jejich druh TEST  13.10. – vyhledávání a určování druhu přísudku

Domácí úkol 6.10. – učebnice str: 65 cv: 1a)b) Test – 6.10. – diktát vyjmenovaná slova

  1. Domácí úkol 29.9. – větné členy z pracovního listu
  2. TEST 29.9. – určování větných členů
  1. Domácí úkol 15.9. – učebnice str: 11 cv:4 (věty očíslujte a vypište jen podmět a přísudek, (NEDĚLEJTE větu č. 4, 9, 11)
  2. TEST 15.9. – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku.