Domácí úkoly

Domácí úkol 8.12. – učebnice str: 76 cv: 3 b) a c) TEST 8.12. – doplňovací cvičení na přídavná jména

Domácí úkol 1.12. – učebnice str: 76 cv: 3a) TEST 1.12. – nebude

Domácí úkol 24.11.  – učebnice str: 75 cv: 8b) TEST 24.11. – grafy souvětí

Domácí úkol 16.11.  – učebnice str: 75 cv: 8a) TEST – nebude

Domácí úkol 10.11. – grafy souvětí PS (1. díl) – str: 23 cv: 7 – věty neopisuj, grafy napiš do domácího sešitu a očísluj podle vět. TEST 10.11.  – čtvrtletní práce – větné členy (PO, PŘ, PKS,PKN, PT, PUM, PUČ, PUZ), druhy přísudku (slovesný, slovesný složený, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný), souvětí (počet vět, věta hlavní a vedlejší), doplňovací cvičení (pravopis podstatných jmen)

Domácí úkol 3.11. – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, pracovní list dostanete ve škole TEST 3.11. – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

Domácí úkol 27.10. – není TEST 27.10.  – není

Domácí úkol 20.10. – učebnice str: 18 cv: 6 – očísluj věty a napiš, zda se jedná o větu jednoduchou (1 věta) nebo souvětí a spočítej počet vět. Věty neopisuj. TEST 20.10. – vyhledávání chyb (vyjmenovaná slova)

Domácí úkol 13.10. – učebnice str: 14 cv: 1 – očísluj věty, vypiš přísudky a urči jejich druh TEST  13.10. – vyhledávání a určování druhu přísudku

Domácí úkol 6.10. – učebnice str: 65 cv: 1a)b) Test – 6.10. – diktát vyjmenovaná slova

  1. Domácí úkol 29.9. – větné členy z pracovního listu
  2. TEST 29.9. – určování větných členů
  1. Domácí úkol 15.9. – učebnice str: 11 cv:4 (věty očíslujte a vypište jen podmět a přísudek, (NEDĚLEJTE větu č. 4, 9, 11)
  2. TEST 15.9. – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku.